Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest PODO-MEDICAL Joanna Kromołowska z siedzibą przy ul. 1 Maja 4, w Kolonia Poczesna 42-262, tel.: 608 021 948, e-mail: j.kromolowska@podo-medical.pl
  2. Celem zbierania danych jest prowadzenie karty pacjenta i kontakt z pacjentem
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do prowadzenia karty pacjenta W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe prawidłowy przebieg leczenia
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz w razie konieczności pobrania próbek do badania Punkt Pobrań Diagnostyki, Częstochowa ul. Sułkowskiego 17, Diagnostyka Laboratoria Medyczne Częstochowa Sp. z o.o.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia działalności.

Gabinet Podo-medical

Joanna Kromołowska

ul. Szkolna 3 (budynek Ośrodka Zdrowia w Poczesnej, II piętro)

42-262 Poczesna

tel.+48 608 021 948

e-mail: joasiatrela@interia.pl

 

 

 

KM STUDIO KOSMETYKI I MASAŻU KORNELIA

ul. Katedralna 8/8, 42-200 Częstochowa

Godz. przyjęć:

Czwartek: 09:00-16:00 – po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie

tel. 608 021 948